fonds | vonds (14 April 2022 - 5 Julie 2022)

When

April 14, 2022 - July 5, 2022    
12:00 am

Bookings

Bookings closed

Event Type

Respect des fonds is ’n Franse term afkomstig uit argiefteorie. Hierdie beginsel vereis dat rekords groepeer word volgens hul oorsprong; versamelings word georganiseer rondom ’n sentrale ‘fond’ (Frans), wat dit verbind aan ’n herkoms. Die ‘leeskamer’ as ruimte bied só ’n herkoms. Hier ontstaan versamelings in die eerste plek nie ter wille van oorhoofse temas nie, maar liewer uit persoonlike voorkeur. Dit is by uitstek ’n plek waar teks en beeld spontaan ontmoet. Uiteenlopende stemme tree sodoende op onvoorspelbare wyses in gesprek.

As vertrekpunt vir hierdie uitstalling is die veelsoortige inhoud van Jannie Mouton se persoonlike leeskamer sorgvuldig uitgediep, nagespeur en geargiveer. Jannie se Leeskamer sluit onder meer ’n byna volledige lys Hertzogpryswennerwerke in, asook ’n lywige aantal werke van skrywers uit Die Sestigers-beweging. Kontemporêre kunswerke is geselekteer om doelbewus bestaande letterkundige temas uit die versameling te beaam, of om juis daarmee te debatteer. Die tentoonstelling van visuele kuns, argiefmateriaal en literêre uittreksels wat uit hierdie proses ontstaan, moedig dus gesprek aan oor die ryk, uiteenlopende en komplekse erfenis van Suid-Afrika; ’n gesprek tussen teks en beeld, tussen kyker en onderwerp, en tussen besoekers aan die galery.

Die fonds | vonds uitstalling bring hulde aan Jannie Mouton as stukrag vir die Oude Leeskamer-inisiatief, asook weldoener vir die bevordering van kuns en letterkunde in Suid-Afrika.

*

Die volgende kunstenaars en skrywers se werke vorm deel van die fonds | vonds uitstalling:

Visuele kunstenaars: Willie Bester, Willem Boshoff, Wim Botha, Andries Gouws, Dan Halter, Duduzile More (Dudubloom), Andrew Ntshabele, Irma Stern, Sitaara Stodel, Marjorie Wallace, Susqya Williams.

Skrywers: André P. Brink, Antjie Krog, Adam Small, Nathan Trantaal, Ingrid Winterbach.

Bookings

Bookings are closed for this event.