Toe Anria Delport dertien was het sy haar pa verloor aan selfdood. Drie dekades later, dieselfde ouderdom wat haar pa was toe hy gesterf het, skryf sy nou die verhaal van haar ondervinding, getiteld Left Behind.

Sluit aan by Jonathan Amid en Anria in Jannie se Leeskamer soos hul hierdie opregte persoonlike reis van tragedie en pyn – met ‘n antwoord van hoop, altyd hoop – trotseer. Die geleentheid beloof om jou vir ‘n oomblik met groter waardering vir die menslike toestand en belewenis te laat; ook die besef dat ons selfs na die dood steeds met die wat reeds heengegaan het kan kommunikeer.

Dinsdag 16 Julie vanaf 15:30 tot 16:30.

Stuur gerus ‘n e-pos aan Carin by info@oudeleeskamer.org om plek te bespreek.

Taal: Afrikaans